home

Entry fee voor Suriname per 1 juli 22 / Per 1 oktober 2022 niet meer bij aankomst in Suriname

 
 
 
Per 01 juli 2022 is in werking getreden de unilaterale (eenzijdige) visumafschaffing voor staatsburgers van alle landen en de introductie van de Entry Fee.
 

Dit betekent dat u een Entry Fee voucher (toegangsbewijs) in plaats van een visum nodig heeft om naar Suriname af te reizen voor vakantie en familiebezoek.

Per 01 oktober 2022 zal de Entry Fee voucher (toegangsbewijs) niet meer bij aankomst in Suriname kunnen worden aangeschaft.
Dit betekent dat elke reiziger voorafgaand aan het vertrek naar Suriname in het bezit dient te zijn van de Entry Fee voucher c.q. het online verkregen toegangsbewijs.

De online aanvraag kan worden ingediend zodra de vertrekdatum vaststaat.

Dit kan online of via Georgia Tours.

 

  1. De betaling van de “Entry fee” geldt niet voor:
  • Houders van een geldig Surinaams paspoort
  • Ingezetenen van Suriname (bijvoorbeeld houders van een geldige verblijfsvergunning voor Suriname)
  • Houders van een geldig PSA document
  • Burgers van de CARICOM lid landen
  • Leden van geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde Ambassades, Consulaten Generaal en Internationale Organisaties in Suriname
  • Staatsburgers van de Vaticaanstad
  • Houders van een diplomatiek- ,dienst- of officieel paspoort alsook houders van een diplomatieke Laisser Passer
  • Personen die in het bezit zijn van een geldig visum of e-toeristenkaart/e-visum
  1. De toegestane verblijfsduur is maximaal 90 dagen na de datum van aankomst op een Entry Fee voucher. Bij aankomst wordt een kort verblijf van 30 dagen in het paspoort afgestempeld. Indien men langer dan 30 dagen wenst te verblijven dient men het resterende verblijf (60 dagen) te laten afstempelen bij de Vreemdelingenpolitie 

       Voor meer informatie zie website: 

https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index