home

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Georgia Tours is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Georgia Tours gecreëerde site.

Georgia Tours wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Georgia tours geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door georgia tours uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Let erop dat boekingen, die definitief gemaakt werden en door tijdsvertraging aan cliëntzijde worden afgebroken (lees: het scherm wordt afgesloten alvorens een boekingsbevestiging per e-mail werd ontvangen) kunnen rechtsgeldig zijn. Informeer in voorkomende gevallen het gekozen reisbureau, zodat snel actie kan worden ondernomen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Georgia Tours zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Georgia Tours is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Georgia Tours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Georgia Tours is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

(c) Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.